Konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2019“

Vincentas LAMANAUSKAS

Konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2019“

Kviečiame jus aktyviai dalyvauti XXV nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2019“ (2019 m. balandžio 26-27, Kupiškis)

Konferenciją organizuoja: mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Konferencijos partneriai: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Ekologinio švietimo centras (Vilnius), savaitraštis „Žaliasis pasaulis“

Pagrindines XXV konferencijos problemines sritys: Gamtos mokslų dalykų mokytojų rengimas; Gamtamokslinio ugdymo inovacijos; Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje; Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas; Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme; IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme; Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje; Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai; Gamtamokslinio ugdymo vadyba; Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai; Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas; Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas; Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir kt.

Visą informaciją Jus rasite aplankę konferencijos Interneto svetainę adresu: http://gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2019/konferencija_GU25.htm

Registracijos anketą taip pat rasite adresu: http://gu.puslapiai.lt/GU_konferencija_2019/Konf_registracija_2019.htm

Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Čekijos ir kt.

Būsime dėkingi, jei perduosite šią informaciją kolegoms ir paskatinsite dalyvauti.

 

Pagarbiai

Organizacinio komiteto vardu – prof. dr. Vincentas LAMANAUSKAS