Kęstutis TURONIS
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Turizmo fakulteto klausytojas

Keliaujant, gamta ir šalis pažįstant…

Akimirka iš Taikos vėliavos šventės

Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitete (MČTAU) – vienuolika fakultetų. Pats populiariausias – Turizmo, kuriam vadovauja dekanė Teodora Dilkienė. Šiais mokslo metais minėto fakulteto klausytojais panoro būti daugiau kaip 800 pagyvenusių vilniečių. Klausytojai suskirstyti į dvylika grupių. Pastoviai, du kartus per mėnesį, organizuojmos pažintinės išvykos po Vilniaus ir jo apylinkių įdomias vietas, po Lietuvą ir įvairias pasaulio šalis. Žiemos mėnesiais organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis, rudenį ir pavasarį senjorai talkininkauja Vilniaus universiteto Botanikos sode. Bent kartą per mėnesį sukviečiami į Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) aktų salę. Šią žiemą įdomiai apie Aukštaitiją kalbėjo prof. Libertas Klimka. Apie lietuvius, gyvenančius visai šalia, Baltarusijoje, pasakojo geografė Nijolė Balčiūnienė. Buvo ir kelionių, įdomių akimirkų, užfiksuotų jose, rodymai.

… MČTAU vyko Taikos per kultūrą šventė ,,Pasaulio Kultūros dienos ir Taikos Vėliavos reikšmė žmonijai“. Skambant fortepiono muzikai, kurią atliko žinomas pianistas Andrius Vasiliauskas, LEU studentai į salę įnešė baltą, su raudonu apskritimu centre, Taikos vėliava. Ji įteikiama MČTAU rektorei Zitai Žebrauskienei, kuri vėliavą perduoda Turizmo fakulteto dekanei. Aktorė Gražina Urbonaitė deklamuoja eiles apie taiką, meilę. Lietuvos Taikos Vėliavos komiteto pirmininkė Auksė Narvilienė papasakoja apie Taikos Vėliavos atsiradimą.

… Karas, niokojamos gamtos ir kultūros vertybes… Tad 1935 metų balandžio 15 dieną Vašingtone Jungtinės Amerikos Valstijos ir dauguma Centrinės bei Pietų Amerikos valstybių pasirašė paktą, įpareigojantį karo atveju saugoti kultūros vertybes. Tada prezidentas Teodoras Ruzveltas kreipėsi į pasaulio šalis, prašydamas pasekti JAV pavyzdžiu. Beje, tą idėją iškėlė dailininkas, keliautojas, archeologas, mąstytojas ir visuomenės veikėjas Nikalojus Rerichas (1874- 1947), todėl dokumentas dažnai vadinamas jo vardu. Dailininkas manė, kad per karą, be kitų priemonių, ant kultūros paminklų, kad juos išsaugotume, vertėtų iškelti Taikos vėliavą. O 1954 metais buvo priimta Hagos konvencija, įpareigojanti gerbti ir saugoti kultūros vertybes. Hagos konvenciją, kuri yra tiesioginė N.Rericho pakto tąsa, ratifikavo dauguma pasaulio valstybių, taip pat ir Lietuva. Lietuvos Respublikos Seimas 2007 metais į minėtinų dienų sąrašą įtraukė Kultūros dieną. Balandžio 15 dieną Taikos vėliava bus iškelta aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų.

Teodora Dilkienė pasakojo: prieš keletą metų nedidelei MČTAU turistų grupei vykstant į Meksiką, buvo įpareigota susitikti su Tarptautinio Taikos Vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų prezidente dr. Alicija Rodriges ir įteikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos raštą. Teodora Dilkienė sakė, kad Alicija Rodriges gyveno daugiabutyje, ketvirtame aukšte, tai buvo nedidukė, šviesiaplaukė, gražaus veido, senyva moteris. Susitikimas buvo labai džiaugsmingas, nuoširdus…

… Tą popietę daug sužinojome apie dailininką Nikalojų Rerichą, kuris ir į Lietuvą buvo atvykęs, žvelgėme į jo nuostabių gamtos paveikslų kopijas.

Kęstučio Turonio nuotrauka