Zigmas VASAITIS
Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinės mokyklos direktorius, biologijos mokytojas

Kai našta neslegia

Ekologinio sąmoningumo ugdymas

Alma VILKAITYTĖ vertino

Gamtosauginių mokyklų programa nukreipia mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Ši programa į aplinkosauginę veiklą įtraukia ne tik mokinius, mokytojus, aptarnaujantį personalą, bet ir šeimas, vietinę bendruomenę. Mūsų mokykloje vyksta daug įvairių renginių, susijusių su gamtosauga. Dalyvaujame įvairiuose projektuose ir akcijose, mielai prisijungiame prie ekologinių konkursų – stengiamės skatinti mokinius nuo mažų dienų saugoti mus supančią aplinką, ugdyti ekologinį sąmoningumą bei rinktis gamtai nekenksmingą gyvenimo būdą.

Tradiciškai, jau kelinti metai, Pasaulinei Žemės dienai organizuojame Gamtos mokslų savaitę. Jau nuo pirmadienio mokykloje buvo parengtos parodos: „Antras knygos gyvenimas“ (mokytoja I. Kačkauskienė), „Atėjo pavasaris, pražydo žiedai“ (pradinių  klasių mokytojos), „Genealoginiai medžiai“ (mokytojas Z. Vasaitis), fotonuotraukų paroda-konkursas „Metų laikai“ (mokytoja L. Gručkiūnienė, bibliotekininkė R. Liepuonienė). Chemijos mokytoja J. Paškauskienė 9-10 klasių mokiniams suorganizavo susitikimą su Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Fizinio ir technologijos mokslų centro doktorante A. Balčiūnaite, kurio metu išgirdo apie studijas VU ir dabartinio darbo specifiką.

Fizikos mokytoja A. Žakienė antradienį 7-8 klasių mokiniams organizavo išvyką į Kybartų meteorologinę stotį. Čia vyko netradicinė pamoka tema „Žemės atmosfera: slėgis, temperatūra, tankis, dariniai“. Stoties darbuotojos mokiniams ne tik pasakojo, bet ir demonstravo prietaisus, kurių pagalba nustatomas atmosferos slėgis, temperatūra, atliekami tam tikri skaičiavimai.

Trečiadienį mokykloje vyko mugė „Auginu-parduodu“ (mokytoja J. Vasaitienė, mokytojo padėjėja V. Navickienė). Mugės metu mokiniai ne tik pardavinėjo savo išaugintas gėles, daržovių daigus, bet gebėjo papasakoti apie jų priežiūrą ir naudą žmogui. Mokytojas Z. Vasaitis vedė atvirą pamoką „Ekologija“ 12 klasėje mokyklos mokytojams. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti ne tik su netradiciniais mokymo metodais, bet ir įvertinti kiekvieno mokinio padarytą pažangą pamokoje.

Ketvirtadienis – matematikų diena. Dalis 2-12 klasių mokinių dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse  „Kengūra 2015“. Po pamokų vyresniųjų klasių mokiniams buvo surengta viktorina „Mąstau – vadinasi gyvenu“ (mokytoja I. Arlauskienė, mokytoja V. Paškauskienė).

Penktadienis – netradicinio ugdymo diena. Šią dieną mokiniai, pagal amžių, buvo suskirstyti į keturias grupes, mokytojai buvo penktoji grupė. Mokiniams ir mokytojams užsiėmimus vedė VDU ir ASU magistrantai. Martynas Klepeckas mokiniams ir mokytojams pasakojo apie žmonių veiklos sukeltą klimato kaitą, apie radiaciją ir jos poveikį žmogaus organizmui. Kamilė Morkutė supažindino su genetinės informacijos perdavimu iš kartos į kartą, su tėvystės nustatymo sistema. Eglė Kazlauskaitė demonstravo įvairius cheminius bandymus, į kurių procesą buvo įtraukti ir mokiniai, ir mokytojai. Justinas Kazlauskas supažindino su naujausia žemės ūkio technika, kalbėjo apie ekologinį ūkininkavimą, kaip užauginti sveiką ir vertingą derlių, išsaugoti biologinę įvairovę ir mažinti aplinkos taršą. Alma Vilkaitytė vedamoje viktorinoje „Ar žinai, tai?“ tikrino mokinių ir mokytojų „klausą“ – reikėjo atpažinti ne tik klasikos kūrinius, pasaulio kalbas, bet ir gyvūnų, paukščių balsus. Gamtos mokslų savaitę vainikavo biologijos ir muzikos mokytojos J. Vasaitienės renginys „Kas tas draugas?“, kuriame dalyvavo režisuoto eilėraščio autorė Dobilė Dulinskienė.

Kada suteikiame vienokią ar kitokią reikšmę kito žmogaus gyvenime? Nereikia būti nuostabiu, turtingu, gražiu ar tobulu. Užtenka, kad būtume kartu, kad rūpėtų ir greta esantys.

Gamtos mokslų savaitės metu buvome drauge ir įrodėme, jog mums rūpi išsaugoti Žemę ateities kartoms ne blogesnės kokybės nei ji yra dabar. Rūpi išsaugoti ir stengimąsi, kad ji būtų dar geresnė. Rūpi žmogaus ekologinis sąmoningumas, išprusimas ir atsakomybė už savo, kaip protingos būtybės, veiksmus.

Autoriaus nuotrauka