Vaida JAKAITYTĖ
Viešvilės pagrindinės mokyklos mokytoja

„Kai miškas pavasariu kvepia …“

JMB būrelio narės Ringailės sėkmė nuotraukų konkurse

Gandras, velėną nešantis...

Viešvilės pagrindinės mokyklos (Jurbarko r.) jaunieji miško bičiuliai (JMB) aktyviai dalyvavo nuotraukų konkurse „Kai miškas pavasariu kvepia …“. Besikeičiančią pavasarinę gamtą ir mišką stebėjo, fotografavo ir nuotraukas konkursui siuntė visi būrelio nariai, tačiau konkurse pasisekė tik vienai JMB būrelio „Atžalynas“ narei, devintokei Ringailei Urbaitei.

Jos debesuotame danguje velėną nešantis gandras ir ketureilis: „Jau pavasaris atėjo, / Gandras kielę panešėjo, / Bet saulutei dar baisu, / Pasislėpus ji už debesų…“, atnešė sėkmę.

Ringailė tapo šio konkurso laureate ir laimėjo pakvietimą į šešių dienų stovyklą „Mūsų žalioji vasara“ Giruliuose, kuri vyks birželio 20-26 dienomis.

Ringailės Urbaitės nuotrauka