Juozo Virbicko premija – 2018

Prof. Juozas VIRBICKAS (Augusto Uktverio nuotrauka)

Aplinkos ministerija kviečia iki gegužės 10 d. siūlyti kandidatus Juozo Virbicko premijai. Ši premija skiriama labiausiai nusipelniusiems saugant ir gausinant žuvų išteklius aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, žvejų asociacijoms, mokslo institucijoms ir jų darbuotojams. Ji buvo įsteigta 2013 m. vienam iškiliausių XX a. antros pusės Lietuvos ichtiologų prof. Juozui Virbickui atminti.

Šiemet (lyginiai metai) Juozo Virbicko premija bus paskirta už nuopelnus žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės srityje. Nelyginiais metais ji skiriama už nuopelnus žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse. Premijos dydis – 3 tūkst. eurų.

Kandidatus prašom siūlyti Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriui arba elektroniniu paštu giedrius.ladukas@am.lt. Kartu reikėtų pridėti:

– informaciją apie organizacijos veiklą arba, jeigu siūlomas asmuo, trumpą jo biografiją,

– darbų, už kuriuos siūloma skirti premiją, aprašymus,

– valstybės ar savivaldos institucijos, visuomeninės ar kitos nevyriausybinės organizacijos rekomendacinį raštą, jeigu pasiūlymą teikia ne juridinis asmuo.

Premija bus teikiama minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną – birželio 5-ąją.

Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 5) 278 6540.