Raimonda KARNACKAITĖ
LR aplinkos ministerija

Juozo Virbicko 2021-ųjų premija – Jonui Pašukoniui

Jonas PAŠUKONIS

Aplinkos ministerijos Juozo Virbicko šiemetinė premija už nuopelnus išsaugant žuvų išteklius paskirta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiajam specialistui Jonui Pašukoniui. Ji įteikta birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos dieną, Prezidentūroje.

Jono Pašukonio – jam vadovaujant – ir jo kolegų pastangomis buvo sukurti nacionaliniai teisiniai žuvų išteklių apsaugos pagrindai, parengtos ir įgyvendintos lašišinių žuvų išteklių atkūrimo programos. Į lašišines upes jis ir pats yra išleidęs daugybę lašišų ir šlakių jauniklių. „Po dvidešimties metų galime džiaugtis rezultatais – lašišų gerokai pagausėjo. Ir jų, ir šlakių ištekliai stabilūs, mėgėjams šias žuvis leidžiama gaudyti upėse“, – sako Jonas.

Dzūkijoje, prie Dusios ežero, augusio Jono Pašukonio vaikystė ir paauglystė prabėgo su lazdyno meškere rankose. Daug laiko jis praleisdavo ir prie gimtojo Žagarių kaimo esančiame miške, kur tėtis dirbo eiguliu. Dar studijuodamas biologiją Vilniaus universitete tapo visuomeniniu gamtos apsaugos inspektoriumi ir dalyvaudavo reiduose išaiškinant žvejybos taisyklių pažeidimus. Tai buvo pirmoji pažintis su žuvų išteklių apsauga. Ir atsitiko taip, pasak Jono, kad visam gyvenimui.

Dirbdamas „Ventos“ žuvininkystės ūkyje vyresniuoju ichtiologu, susipažino su žuvininkyste, versline žvejyba, žuvų veisimu. Po to – žuvų apsaugos inspektoriaus pareigos Lietuvos žuvisaugos, žuvivaisos ir žvejybos reguliavimo baseininėje valdyboje. Darbą tęsė Aplinkos apsaugos departamente, Aplinkos ministerijoje.

„Praėjau visas pakopas nuo žuvų apsaugos inspektoriaus iki Žuvų išteklių departamento direktoriaus. Nuo šios srities nenutolau ir darbuodamasis Lietuvos valstybiniame žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centre, buvau atsakingas už lašišų ir šlakių išteklių atkūrimą“, – sako Jonas.

Kitą svarbų projektą įgyvendino dirbdamas Žuvininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos. Teko organizuoti ir koordinuoti margųjų upėtakių ir kiršlių veisimą istoriniame žuvų veislyne Trakų Vokėje, kurį suprojektavo ir įrengė Lietuvos ichtiologijos pradininkas Mykolas Kazimieras Girdvainis.

„Veislyną pritaikėme šaltavandenėms žuvims naudojant modernias technologijas. Sėkmingai pradėjome veisti marguosius upėtakius. Jų jaunikliukus išvežiojome į upelius po visą Lietuvą“, – prisimena Jonas.

Nuo 2017 m. jis dirba VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiuoju specialistu. Rūpindamasis saugomų teritorijų biologinės įvairovės apsauga, savo ilgametę patirtį pritaiko ir daug dėmesio skiria vandens ekosistemų ir saugomų žuvų rūšių apsaugai.

„Žuvys nematomos, jos visą laiką po vandeniu, o ir kalbėti nemoka, tad nepasiskųs. Mažai kas pastebi, kad jos nyksta, supranta priežastis. Nieko nedarydami kai kurias rūšis prarastume. Visą laiką stengiausi tai parodyti visuomenei, ypač vaikams, jaunimui, supažindinti juos su šiuolaikinėmis žuvų veisimo technologijomis, išteklių atkūrimu, žuvų vieta vandens telkinių ekosistemoje. Esu laimingas, kad dirbau ir dirbu prasmingą darbą, ne vien dėl pragyvenimo“, – sako Juozo Virbicko premijos laureatas.

Aplinkos ministerija šią premiją įsteigė 2013 m. profesoriui Juozui Virbickui, vienam iškiliausių XX a. antros pusės ichtiologų, atminti. Ji skiriama už nuopelnus žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės, žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse.

Ankstesnių metų premijų laureatai

2019 m. – Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorijos vyresniajam mokslo darbuotojui Tomui Virbickui. Premija skirta už žuvų išteklių tyrimų ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo veiklą.

2018 m. – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui Vitaliui Marozui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2017 m. – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros lektoriui Antanui Kontautui ir neformaliojo ugdymo pedagogui – ekspertui Vaciui Paulauskui. Premija skirta už žuvų išteklių tyrimų, visuomenės švietimo, tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo veiklą.

2016 m. – Valstybinės miškų tarnybos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui Kęstučiui Motiekaičiui ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui Giedriui Ladukui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2015 m. – Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Jūrų ekologijos laboratorijos vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Linui Ložiui. Premija skirta už nuopelnus žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausojančio žuvų išteklių naudojimo srityje.

2014 m. – neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui Jonui Krakiui ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjui Vilmantui Graičiūnui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2013 m. – gamtos mokslų daktarui Egidijui Bukelskiui, gamtos mokslų daktarui Vytautui Kesminui, biomedicinos mokslų daktarei Jadvygai Olechnovičienei.  Premija skirta už žuvų išteklių tiriamąją veiklą ir reikšmingus darbus visuomenės švietimo ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse.

Vacio Paulausko nuotrauka