Juozas Dubra 1936–2018

Juozas Dubra

2018 metų sausio 16 d., eidamas 82-uosius metus, mirė žymus jūrų tyrinėtojas, ilgametis Klaipėdos Hidrometeorologijos observatorijos, vėliau tapusios Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimų centru, vedantysis okeanografijos specialistas ir vadovas dr. Juozas Dubra.

Nuo pat studijų Vilniaus universitete baigimo Juozas Dubra savo gyvenimą ir darbą susiejo su Klaipėda ir jūros mokslais. Jis buvo vienas pirmųjų mokslininkų, kuris  organizavo ekspedicijas ir tyrimus ne tik Kuršių mariose, bet ir Baltijos jūroje, vėliau – ir Šiaurės jūroje bei Atlanto vandenyne. Klaipėdos hidrometeorologijos observatorijoje jo sukurta jūrų tyrimo bazė sudarė sąlygas ir kitų institucijų specialistams tirti Baltijos jūrą.  Juozo Dubros daugiaplanių tyrimų sritys – jūrų vandens hidrodinamika ir termika, kranto linijos morfologiniai ir litologiniai procesai, antropogeninio poveikio Baltijos jūros ekosistemai vertinimas, avarinių naftos išsiliejimų poveikis aplinkai ir jo ilgalaikiai padariniai.

Juozas Dubra vadovavo daugeliui mokslinių ekspedicijų to meto Lietuvos hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybos mokslinių tyrimų laivais „Jūratė“, „Okeanografas“, „Lev Tolstoj“, „Rudolf Samoilovič“, „Vilnelė“. 1990-1994 m. Juozas Dubra buvo tarptautinio jūrų tyrimų eksperimento SKAGEX koordinatorius ir atlikėjas, 1994-1999 m. – Helsinkio aplinkos apsaugos komisijos Jūros komiteto atstovas Lietuvai.

Daugelis jo darbų apie srovių, temperatūrinio šuolio sluoksnio, dugno nuosėdų tyrimus nepasiekė šių dienų dėl sovietmečio uždarumo ir žymos „slaptai“ /„tarnybiniam naudojimui“, nes tai buvo informacija, reikalinga laivavedybai, sovietų povandeniniam laivynui. Stebėtinas entuziazmas bei siekis pažinti jūrą Juozui Dubrai padėjo perduoti žinias jo mokiniams, jaunesnių kartų kolegoms ir savo sūnui, pasirinkusiam kelią žengti tėvo pėdomis. Savo sukaupta patirtimi Juozas Dubra dosniai dalijosi ir su jaunimu – Klaipėdos universitete ir Klaipėdos aukštesniojoje jūreivystės mokykloje dėstydamas hidrometeorologijos, jūros mokslų ir aplinkotyros paskaitas.

Juozas Dubra paskelbė daugiau kaip 90 mokslo darbų, parengė virš 70 mokslinių pranešimų, kuriuos skaitė Lietuvoje ir užsienio aplinkosauginėse institucijose, mokslinėse konferencijose. Kartu su kolegomis parengė mokslo leidinius – „Baltijos jūros aplinkos būklė“ (monografija, 2003 m.), „Mėlynoji vėliava – paplūdimio kokybės ženklas“ (straipsnių rinkinys, 2002 m.), „Baltijos jūra ir jos problemos“ (straipsnių rinkinys, 2008 m.).

Užuojauta šeimai, ramybė išėjusiems milžinams…

Kolegos, bendražygiai, bendraminčiai

Dr. Inga Dailidienė

Rapolas Liužinas

Valentinas Greičiūnas

Prof. dr. Rimas Žaromskis