Danutė KILIKEVIČIENĖ
Kauno moksleivių aplinkotyros centro metodininkė

„Išsaugokime Lietuvos gamtą“

Kai ekologinės problemos kiekvienais metais vis gilėja, svarbu mokiniams ne tik aiškinti žmogaus moralinio santykio su gamta prigimtį, ne tik suteikti žinių, kad jie galėtų suprasti žmogaus veiklos poveikį įvairiems gamtos komponentams. Kartu yra būtina ieškoti realių būdų ekologinių problemų sprendimui, žinoti veiksmus ir procedūras, kuriomis įmanoma sumažinti ar išvengti neigiamų pasekmių. Tokių tikslų siekėme dalyvaudami Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus organizuojamame visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkurse, pristatydami projektą „Išsaugokime Lietuvos gamtą“, kuris buvo finansuotas. Rengdami šį projektą  ypatingą dėmesį skyrėme vaikų ir jaunimo įtraukimui į aktyvią aplinkosauginę veiklą bei gamtojautos ugdymą.

Įgyvendinant projektą „Išsaugokime Lietuvos gamtą“ buvo organizuojami aplinkosauginiai renginiai ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams, 1-12 klasių mokiniams bei miesto visuomenei. Projekte numatytos įvairios patrauklios mokinių ir vaikų ekologinio ugdymo formos: akcija, literatūrinių kūrinių, piešinių ir plakatų bei darbelių iš atliekų parodos-konkursai, konferencija, ekskursija, šventinis renginys.

Akcija „Taupau, rūšiuoju – aplinką tausoju“ vyko dviem etapais.

I etapas vyko Kauno miesto ugdymo įstaigose. Mokiniai vykdė aplinkų tvarkymo darbus (mokyklose, miesto erdvėse, prie savo namų ir pan.), vykdė švietėjišką veiklą, rūšiavo atliekas, taupė elektrą, vandenį,  popierių ir kt. Visa tai fiksavo fotonuotraukose, rengė savo veiklos aprašymus, stendus, plakatus.

II etapas vyko Moksleivių aplinkotyros centre – konkurso dalyviai pristatė parengtus  stendus apie savo klasės, mokyklos ar būrelių veiklą, saugant ir tausojant aplinką.

Darbelių iš atliekų parodoje-konkurse „Maži ir dideli stebuklai  iš atliekų“ dalyvavo vaikai iš 15 Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Konkursui buvo pateikta beveik šimtas kūrybinių sumanymų. Vaikų kūrybinių darbų paroda buvo įrengta Moksleivių aplinkotyros centre.

Piešinių ir plakatų parodoje-konkurse „Nedeginkit žolės – ten mūsų namai!“ dalyvavo mokiniai iš 26 Kauno miesto ugdymo įstaigų, buvo pateikti 334 projektai. Mokinių darbų parodos buvo įrengtos Moksleivių aplinkotyros centre bei Kauno miesto savivaldybėje.

Moksleivių aplinkotyros centre vyko prasmingas projekto ekologinio švietimo šventinis renginys „O tokia nežemiška didybė Žemėje, žolėj ir žmoguje!“,  skirtas biologinės įvairovės išsaugojimo dienai. Tada buvo skaitomos paskaitos apie vieną svarbiausių ekologinių problemų – biologinės įvairovės išsaugojimą, apdovanoti piešinių konkurso „Nedeginkit žolės – ten mūsų namai!“ laureatai.

Taip pat projekto dalyviams Lietuvos zoologijos sode buvo organizuotas seminaras – ekskursija „Į Raudonąją knygą įrašyti gyvūnai Lietuvos zoologijos sode“.

Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių literatūrinių kūrinių konkursas „Savoji siekimų ir svajonių žemė“ bei tiriamųjų darbų konferencija „Pamilti gamtą per jos pažinimą“ – tai renginiai, skirti vienam žymiausių Lietuvos gamtininkų, daugelio gamtosauginių objektų Lietuvoje įkūrėjo, gamtosaugos pradininko Lietuvoje, rašytojo, aistringo keliautojo, puikaus pedagogo, visą savo gyvenimą pašventusio Lietuvai, prof. Tado Ivanausko 132-osioms gimimo metinėms. Konferencijos metu mokiniai pristatė savo tiriamuosius darbus, stebėjimus, projektus aplinkosaugos temomis, vyko darbų aptarimas bei diskusijos. Džiaugiamės, kad mokiniai aktyviai dalyvavo ir literatūrinių  kūrinių konkurse „Savoji siekimų ir svajonių žemė“. Šis konkursas atskleidė mokinių literatūrinius gebėjimus. Geriausių darbų autoriai buvo apdovanoti diplomais ir dovanomis šventinio renginio, kuris vyko Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje, metu.

Galime pasidžiaugti, kad visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Išsaugokime Lietuvos gamtą“, pavyko įgyvendinti puikiai – tai įrodo projekto renginiuose dalyvaujančių vaikų ir mokinių skaičius,  prasminga jų veikla bei geros emocijos renginių metu.

Autorės nuotrauka