Vilija RAILAITĖ
VĮ Valstybinių miškų urėdija

Išrinkta dalis Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovų

Valstybinių miškų urėdijos padalinių vadovai su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir VMU direktoriumi Mariumi Pulkauninku

VĮ Valstybinių miškų urėdija paskelbė išrinkusi 16 regioninių padalinių vadovų. Užimti 26 padalinių vadovų pareigas išvis pretendavo daugiau kaip 100 asmenų,  t.y. nuo 3 iki 10 ir daugiau kandidatų į vieną vietą.

Konkursas padalinių vadovų pareigoms užimti paskelbtas š. m. kovo 12 d., o kandidatų pareiškimai priimti iki kovo 26 d. Vadovų atranka vykdyta bendradarbiaujant su vadovų atrankos įmone „Master Class Lietuva“. Padalinių vadovų paieška paskelbta reorganizuojant miškų ūkį, kai nuspręsta anksčiau buvusias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į 26 Valstybių miškų urėdijos regioninius padalinius.

„Norą vadovauti padaliniams pareiškė labai įvairūs žmonės, tarp jų – dalis buvusių urėdų, dabar įmonės regioniniuose padaliniuose ar administracijoje dirbančių specialistų. Tarp atrinktųjų naujais vadovais tapo 4 anksčiau urėdų pareigas ėję asmenys“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

Pasak Valstybinių miškų urėdijos vadovo, į visus padalinius pretendavo žmonės, turintys pakankamas kompetencijas užimti pareigas. „Be dalykinių savybių iš būsimų vadovų tikimasi aukštų etikos normų laikymosi ir nepriekaištingos reputacijos. Paskirtųjų padalinių vadovų biografijos ir asmeninės savybės pasirodė visiškai tinkamos atsakingoms  pareigoms užimti“, – aiškino M. Pulkauninkas.

Tarp naujai atrinktų vadovų – keturi iki šiol vadovavę regioniniams padaliniams: buvusi Utenos miškų urėdijos urėdė Aurelija Kaupienė nuo šiol vadovaus Ignalinos padaliniui, anksčiau Mažeikių miškų urėdijai vadovavęs Gintaras Nemunis eis Radviliškio padalinio vadovo pareigas, Varėnos miškų urėdijos urėdu dirbęs Tomas Bazevičius toliau vadovaus Varėnos padaliniui, o Druskininkų miškų urėdijai vadovavęs Zenonas Naujokas bus Veisiejų padalinio vadovas.

Net keturiems regioniniams padaliniams vadovaus moterys, o vienintelė iš konkursą laimėjusių kandidatų Monika Sirgėdienė, Aleksandro Stulginskio universiteto doktorantė, iki šiol dirbo ne praktinį, o mokslinį miško priežiūros darbą. Ji vadovaus Valstybinių miškų urėdijos Anykščių regioniniam padaliniui. Kiti išrinkti vadovai: Biržų padaliniui vadovaus Alvidas Kurklietis, Jurbarko padaliniui – Darius Baziliauskas, Kazlų Rūdos – Rūta Varnagirienė, Rokiškio – Kęstutis Skvarnavičius, Kuršėnų – Giedrius Tamošiūnas, Nemenčinės – Viktorija Anikevičienė, Panevėžio – Giedrius Bronušas, Raseinių – Gintaras Červokas, Telšių – Romualdas Zebčiukas, Švenčionėlių – Giedrius Grincevičius, o Ukmergės – Virginijus Šalčiūnas.

„Kvietėme žmones, kurie turėtų atitinkamų žinių, profesinių įgūdžių ir patirties. Siekėme atrinkti vadovus, dėl kurių reputacijos ir padorumo nekiltų nė mažiausios abejonės. Ieškojome lyderių, galinčių ir norinčių imtis didžiulės atsakomybės. Nuo to, kokį pavyzdį rodysime kiekvienas savo kasdieniu darbu, priklausys visos reformos sėkmė“, – pasibaigus konkursui sakė M. Pulkauninkas.

Valstybinių miškų urėdijos valdyba sprendimą sumažinti teritorinių padalinių skaičių nuo 42 iki 26 priėmė š. m. sausio 23 d. „Padalinių skaičius sumažintas įgyvendinant vieną pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – optimizuoti administracines funkcijas bei centralizuotai organizuoti medienos ruošą, taip užkertant kelią galimam piktnaudžiavimui ir geriau išnaudojant turimus resursus“, – teigė M. Pulkauninkas.

Artimiausiu metu bus skelbiamos naujos atrankos užimti dar 10 teritorinių padalinių vadovų pareigas: Dubravos (bus jungiamas su Kauno ir Jonavos), Kretingos, Joniškio (jungiamas su Pakruojo), Mažeikių, Prienų (jungiamas su Alytaus), Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Tauragės ir Trakų (jungiamas su Kaišiadorių) regioniniuose padaliniuose.

Padalinių konsolidacija vyko prijungiant mažesnius padalinius prie didesnių, o Vilniaus padalinys padalintas į dvi teritorijas, kurios priskirtos Nemenčinės ir Šalčininkų teritoriniams padaliniams. Girininkijų skaičius liks nepakitęs – 337.

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis.

Valstybinių miškų urėdija siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis, kurios veikloje galioja aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.

2017 m. sausio 1 d. miško žemės plotas Lietuvoje buvo 2189,6 tūkst. ha ir užėmė 33,5 proc. šalies teritorijos, iš jų maždaug pusė yra valstybiniai miškai. Nuo 2003 m. sausio 1 d. bendras miškų plotas padidėjo 144,3 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,2 proc. Didžiąją dalį miškų sudaro spygliuočių medynai, užimantys 1145,1 tūkst. ha plotą ir sudarantys 55,6 proc. medynų.

***

Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vadovai

Anykščių padalinys

Monika Sirgėdienė (gim. 1987 m.)

2010 m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį, tęsė studijas Aleksandro Stulginskio universitete, kur 2015 m. suteiktas miškininkystės magistro laipsnis, šiuo metu yra šio universiteto doktorantė.

Nuo 2013 m. dirbo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto Miškininkystės skyriaus inžiniere, o nuo 2017-ųjų ir Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto asistente.

 

Biržų padalinys

Alvidas Kurklietis (gim. 1972 m.)

1995 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete suteikta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija.

Miškotvarkos sistemoje karjerą pradėjo 1994 m. Biržų miškų urėdijos Biržų girininkijos eigulio, paskutinės užimtos pareigos – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninio padalinio vyriausiasis inžinierius, l. e. Biržų regioninio padalinio viršininko pareigas.

 

Ignalinos padalinys

Aurelija Kaupienė (gim. 1971 m.)

1994 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo miškų ūkio inžinierės kvalifikaciją. Valstybinėje miškų ūkio sistemoje dirba nuo 1994 m., paskutinė darbovietė – nuo 2015 m. buvo Utenos miškų urėdijos urėdė.

 

Jurbarko padalinys

Darius Baziliauskas (gim. 1982 m.)

2015 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgijo miškininkystės magistro laipsnį. Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 2004 m., paskutinė darbovietė – nuo 2011 m. Valstybės miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio miškotvarkos inžinierius.

 

Kazlų Rūdos padalinys

Rūta Varnagirienė (gim. 1971 m.)

2004 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgytas miškininkystės magistro laipsnis.

Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje (iki 2018 m. – Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija) dirba nuo 1995 m., nuo 2017 m. užėmė vyriausiosios miškininkės pareigas.

 

Radviliškio padalinys

Gintaras Nemunis (gim. 1971 m.)

2012 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgytas miškininkystės magistro laipsnis.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 1993 m., nuo 2016 m. ėjo Mažeikių miškų urėdijos urėdo pareigas.

 

Rokiškio padalinys

Kęstutis Skvarnavičius (gim. 1979 m.)

2004 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgytas miškininkystės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 2002 m., nuo 2014 m. – Rokiškio miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius, o nuo 2018-ųjų – Rokiškio regioninio padalinio vyriausiasis inžinierius laikinai einantis padalinio viršininko pareigas.

 

 

 

Kuršėnų padalinys

Giedrius Tamošiūnas (gim. 1961 m.)

1984 Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgyta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija.

Darbinė patirtis miškų ūkio srityje nuo 1984 m., nuo 2004 m. dirbo Šiaulių miškų urėdijos vyriausiuoju miškininku, o nuo 2018 m. sausio laikinai ėjo Šiaulių regioninio padalinio viršininko pareigas.

 

Nemenčinės padalinys

Viktorija Anikevičienė (gim. 1989 m.)

2016 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgytas miškininkystės magistro laipsnis.

Nuo 2014 m. dirbo Nemenčinės miškų urėdijos girininko pavaduotoja, o nuo 2016-ųjų – Valstybinių miškų urėdijos miškotvarkos inžiniere.

 

Panevėžio padalinys

Giedrius Bronušas (gim. 1968 m.)

1990 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgyta miškų ūkio inžinieriaus kvalifikacija.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 1990 m., nuo 2016 m. ėjo Panevėžio miškų urėdijos vyriausiojo inžinieriaus pareigas, o nuo 2018-ųjų sausio laikinai ėjo Panevėžio regioninio padalinio viršininko pareigas.

 

Raseinių padalinys

Gintaras Červokas (gim. 1976 m.)

2010 m. Lietuvos žemės ūkio universitete apgintas ekologijos ir aplinkotyros magistro laipsnis, o 2015-aisiais – miškininkystės magistro laipsnis.

Miškininkystės srityje dirba nuo 1994 m.. Nuo 2016 m. ėjo Jonavos miškų urėdijos vyriausiojo miškininko pareigas, o nuo 2018 m. laikinai ėjo Jonavos regioninio padalinio viršininko pareigas.

 

Telšių padalinys

Romualdas Zebčiukas (gim. 1962 m.)

1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją.

Paskutinius 6 metus dirbo Šiaulių miškų urėdijos vyriausiuoju inžinieriumi.

 

Švenčionėlių padalinys

Giedrius Grincevičius (gim. 1975 m.)

1998 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgyta miško inžinieriaus specialybė.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 1998 m., nuo 2012-ųjų dirbo Nemenčinės miškų urėdijos Pabradės girininkijos girininku.

 

Ukmergės padalinys

Virginijus Šalčiūnas (gim. 1966 m.)

1992 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

Nuo 1994 m. dirbo Ukmergės miškų Urėdijos Šešuolių girininkijos girininku, nuo 2018 m. sausio laikinai ėjo Ukmergės regioninio padalinio viršininko pareigas.

 

Varėnos padalinys

Tomas Bazevičius (gim. 1973 m.)

2002 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo miškininkystės magistro laipsnį.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 1995 m., nuo 2011 m. dirbo Varėnos miškų urėdijos urėdu, nuo 2018 m. vasario – Valkininkų regioninio padalinio miškotvarkos inžinieriumi.

 

Veisiejų padalinys

Zenonas Naujokas (gim. 1963 m.)

1989 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo  miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją.

Valstybės miškotvarkos sistemoje dirba nuo 1990 m., nuo 2010 m. ėjo Druskininkų miškų urėdijos urėdo pareigas.

Selemono Paltanavičiaus nuotrauka