Ieva GUDŽIŪNAITĖ
Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos JMB „Girinukas“ narė

Įspūdžiai darbus vainikuoja!

Iš respublikinės konferencijos „Gamta ir mes“, surengtos Kėdainiuose, sugrįžus

Konferencijos metu...

2016-04-15 Kėdainių „Ryto“ progimnazijoje vyko XVII respublikinė moksleivių ir mokytojų konferencija „Gamta ir mes“. Joje dalyvavome ir mes, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Girinukas“ nariai. Konferencijos metu pristatėme keturis darbus gamtamoksline tema.

„Kodėl ant ąžuolų auga „obuoliukai“? Toks buvo darbo pavadinimas, kurį pristatė 2G klasės mokinės Ieva Gudžiūnaitė ir Gabija Galbuogytė. Pristatant šį darbą aptarėme Panemunių regioninio parko ąžuolyno, esančio Šilinės botaniniame draustinyje, būklę. Papasakojome ką aptikome ąžuolyne atlikdami šį darbą, aptarėme kitus rastus augalus ir jų pavadinimus, svarbias ąžuolų ligas bei pažeidimus, pabandėme išsiaiškinti kodėl ant ąžuolų auga „obuliukai“ ir pateikėme išvadas.

Apie žiemojančių paukščių „puotą“ lesyklose papasakojo 4 klasės mokiniai Matas Belevičius ir Paulius Kačinskas. Berniukai parodė vaizdo medžiagą apie tai, kaip lesyklėlėse, esančiose mokyklos parkelyje, „puotauja“ paukšteliai. Atspėjusiems paukštelių pavadinimus įteikė dovanų, tušinukus. Pristatymo metu jie kalbėjo apie paukštelių maitinimą, pasiūlė, kaip parinkti tinkamą lesalą. Papasakojo, kaip jie lesino paukštelius kankorėžiais, apvoliotais nesūdytuose taukuose.

Kita, dabar labai aktuali tema, ypač miškininkams, „Galimas žievėgraužio tipografo paplitimas Veliuonos eglyne“. Šią temą pristatė 2G klasės mokiniai Gitana Palubeckaitė, Patrikas Belevičius ir Tadas Mauza. Pristatant šį tyrimą pasakota apie žievėgraužį tipografą, jo plitimo grėsmes. Kartu pateikė savo darbo uždavinius, tyrimo eigą, pasakojo apie medžių tyrinėjimą (kaip reikia nustatyti ar eglė yra pažeista žievėgraužio tipografo). Aptarė Veliuonos eglyne augančių medžių būklę, pateikė išvadas.

Paskutinį darbą „Senasis pašto kelias ir Nemuno senvagės krūmynai“ pristatė mūsų būrelio vadovė Loreta Pocienė. Mokytoja pasakojo apie pažintinį taką, esantį Panemunių regioniniame parke. Aptarė jame augančius augalus, medžius, nepaliestą gamtos grožį…

Žinoma, konferencijoje savo darbus ir tyrimus pristatėme ne tik mes. Išklausėme ir kitų, labai įdomių pristatymų, pasisėmėme minčių ir idėjų kitiems savo tiriamiesiems darbams. Grįžome pilni įspūdžių ir sužinoję daug naujų dalykų. Už dalyvavimą gavome XVI ir XVII moksleivių ir mokytojų konferencijų knygutes, kuriose yra pranešimų straipsniai ir santraukos. Džiaugiamės, kad tose knygutėse galime rasti ir savo vardus bei mūsų gimnazijos pavadinimą.

Loretos Pocienės nuotrauka