Modesta BIELSKIENĖ

Ilgiausiu lentų taku – per pelkę

Mūšos tyrelio telmologiniame draustinyje nutiestas pažintinis takas...

Žagarės regioninio parko direkcija kviečia aplankyti Mūšos tyrelio telmologiniame draustinyje nutiestą pažintinį taką, kurio įrengimo tikslas – apsaugoti nuo išnykimo unikalias draustinio gamtines vertybes.

Įgyvendinus pirmąjį Mūšos tyrelio pažintinio tako įrengimo etapą įrengta 10 stotelių, supažindinančių su čia esančiomis vertybėmis: Mūšos tyrelio telmologiniu draustiniu, geomorfologinėmis ypatybėmis, paukščiais, augalais, žinduoliais, aukštapelkės formavimusi, koplytėle, Tyrelio akmeniu ir buvusia partizanų stovyklaviete.

Įgyvendinant antrąjį etapą bus įrengtos dar dvi stotelės, supažindinančios su vabzdžiais ir Natura 2000 teritorija draustinyje. Tako pradžioje įrengta poilsiavietė su pavėsine, nuo jos lentų taku galima keliauti iki apžvalgos bokšto, skirto pelkės bioįvairovės stebėjimui. Toliau takas vingiuoja iki vienintelio Joniškio rajone natūralaus Miknaičių ežero, jo vakarine pakrante veda atnaujintos legendomis apipintos koplytėlės link. Nuo jos lentiniu ir sutvirtinto grunto takais galima nukeliauti iki Tyrelio akmens ir buvusios partizanų stovyklavietės. Nuo jos tako žiedu grįžtama atgal.

Antruoju etapu planuojama lentų tako atkarpa, kuria grįžtama prie Miknaičių ežero ir rytine jo pakrante keliaujama į tako pradžią.

Norime pasidžiaugti, jog Mūšos tyrelio pažintinis takas pateko į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausias pelkėje lentų takas, kurio ilgis 3605,87 m.

Taip pat pabrėžiame, jog keliaudami taku nerasite nė vienos šiukšliadėžės (išskyrus poilsiavietę tako pradžioje). Taip pasielgta ne šiaip sau. Būkime atsakingi ir supratingi – ką atsinešėme savimi, tą ir išsineškime. Nešiukšlinkime bet kur! Gerbkime ir saugokime gamtą!

Lankydamiesi šiame išskirtiniame Šiaurės Lietuvos gamtiniame komplekse, susipažinsite su aukštapelke, tarpinio tipo pelke, žemapelke, durpynais ir šlapiais miškais. Pelkės pietinėje dalyje prasideda Mūšos ir Juodupio upės, rytinėje dalyje telkšo natūralus Miknaičių ežeras ir daug mažų ežerėlių. Draustinis įtrauktas į NATURA 2000 tinklo BAST ir PAST teritorijų sąrašą. Pelkėje veša nemažai saugomų augalų rūšių: baltijinė ir siauralapė gegūnė, raktažolės pelenėlės, paprastoji tuklė. Čia gyvena ir nemažai retųjų paukščių: dirviniai sėjikai, tikučiai, pilkosios gervės, tetervinai, apsistoja migruojančių baltakakčių ir želmeninių žąsų būriai. Nuo 2006 m. draustinyje stebima lūšis, sutinkamas vilkas, baltasis kiškis, retų vabzdžių ir roplių rūšys.

KAIP RASTI PAŽINTINĮ TAKĄ. Žagarėje pavažiavę Kęstučio gatve prieš autobusų stotį riedėkime kairėn į Šiaulių gatvę. Artimiausioje sankryžoje pasirinkime dešinį posūkį ir paliksime Žagarę. Laikydamiesi pagrindinio kelio, pravažiuosime Veršių, Damelių kaimus ir įveikę 14 km pasieksime dar 1693 m. aktuose minimus Juodeikius su kelių sankryžoje 1930 m. pastatytu paminklu Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Tėvo Stanislovo nameliu. Juodeikių kryžkelėje sukime Dargių link, o pavažiavę 3,5 km – dešinėn; keliuko gale (už 500 m) sustokime aikštelėje. Čia mūsų lauks pažintinis takas po nuostabaus grožio aukštapelkę su joje telkšančiu vieninteliu natūraliu Joniškio rajone Miknaičių ežeru.

Vykdami iš Joniškio ar Šiaulių pusės, į GPS navigaciją įveskite tako pradžioje esančios poilsiavietės koordinates: 454286, 6232036 (LKS) 56.219819, 23.262981 (WGS) 56° 13′ 11.35″, 23° 15′ 46.73″ (WGS).

Smagių įspūdžių išskirtiniame gamtos kampelyje!

Autorės archyvo nuotrauka