Janina DAUKIENĖ
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Pelkinukai“ vadovė

Girioje – vaikų sukurtos miško lankytojų taisyklės

Renginio metu...

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko jaunųjų miško bičiulių šventė-konkursas „Drebulė“.

Į renginį susirinko gausus būrys jaunųjų miško bičiulių iš Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Subačiaus gimnazijų, Kupos pradinės mokyklos, Povilo Matulionio progimnazijos, Adomynės, Alizavos, Antašavos, Skapiškio, Salamiesčio, Noriūnų Jono Černiaus, Rudilių Jono Laužiko, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinių mokyklų.

Renginio dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas bei Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas, Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas Rimantas Jocius.

Šventė prasidėjo jaunųjų miško bičiulių himnu. Vėliau komandoms reikėjo prisistatyti. Jie – kūrybingi: vieni dainavo, grojo, kiti sekė pasakas, treti pasakojo apie drebulę.

Po prisistatymų – teorinių žinių apie drebulę pasitikrinimas. Komandoms reikėjo atsakyti į penkiolika suktų klausimų, susijusių su šiuo medžiu. Komandos nariai draugiškai tarėsi, kad parašytų tinkamą atsakymą.

Po teorinių žinių pasitikrinimo prasidėjo urėdų varžytuvės. Komandų urėdams reikėjo atsakyti į kelis sudėtingesnius klausimus. Toliau – praktinė užduotis, kurią parengė Šimonių girininkijos eigulys Eugenijus Šukys. Reikėjo atpažinti medį, nusakyti, kas padarė drebulės pažeidimus.

Komandos įvertintos ir už atliktus namų darbus – inkilą ir kūrybinį plakatą su miško lankytojų taisyklėmis. Visi šie darbai bus panaudoti pagal paskirtį Kupiškio urėdijos miškuose.

Komandų pasirodymus, teorines, praktines žinias ir namų darbus vertino garbinga komisija: Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko pavaduotojas Gaudentas Baikauskas, Kupiškio kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio miškų urėdijos miškotvarkos inžinierius, jaunųjų miško bičiulių būrelių veiklos koordinatorius Virginijus Stapulionis, Šimonių girininkijos eigulys Eugenijus Šukys ir gimnazijos biologijos mokytoja Marytė Uckuvienė.

Susumavus rezultatus paaiškėjo nugalėtojai. Sėkmė lydėjo P. Matulionio progimnazijos JMBB komandą „Atžalynas“. Antri – Alizavos JMBB „Ramalina“, tretieji – Skapiškio JMBB „Gamtos žvalgai“. Pradinių klasių mokinių tarpe nugalėtojais tapo Kupos pradinės mokyklos JMBB „Gamtos vaikai“.

Kitą pavasarį numatyta šventę rengti Alizavos pagrindinėje mokykloje.

Šventė patiko. Todėl Šepetos jaunieji miško bičiuliai būrelio „Pelkinukai“ nariai pagilins teorines bei praktines žinias ir lauks kitos tokios gražios šventės, pabuvimo su kitais gamtos bičiuliais.

Jurgitos Banionienės nuotrauka