Generalinė miškų urėdija kviečia miškininkų visuomenę darniam darbui

Generalinė miškų urėdija (GMU) niekada nepasiduos tokiam priešinimui, todėl atsakingai pareiškia, kad ir toliau vykdys jai įstatymu priskirtas funkcijas.

„Dar kartą tvirtinu, kad suvedinėti sąskaitas su pavaldiniais nėra mano darbo stilius. Neturi jokio pagrindo ir teiginiai, esą miškų urėdijos bus specialiai žlugdomos. Generalinė miškų urėdija ir aš niekaip nevaržėme demokratijos, kuri pasireiškė, kaip antai, ir miškininkų mitingavimu prie Seimo rūmų, kada buvo priiminėjamos miškų įstatymo pataisos“, – sako generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis.

Viešojoje erdvėje teigiama, kad, pasak Generalinės miškų urėdijos, 15 miškų urėdijų dirba nuostolingai. Tai yra specialus visuomenės klaidinimas, nes Generalinė miškų urėdija tokių duomenų niekam neteikė, tik konstatavo, kad 15 miškų urėdijų nepasiekia joms nustatytos 5 procentų pelningumo normos.

Miškų urėdijos sunkiai slepia nepasitenkinimą sausį darbą pradėjusios mobiliosios grupės darbu. Mobilioji miško kontrolės grupė įsteigta atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą dėl Generalinės miškų urėdijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizės. Naujojo poskyrio darbo rezultatai rodo, kad miškų urėdijų darbe yra trūkumų apskaitant medieną. Šią informaciją Generalinė miškų urėdija, privalėdama užtikrinti skaidrumą, skelbia viešai.

Generalinė miškų urėdija primena, kad, tobulinant miškų urėdijų valdymą ir jų veiklos efektyvumą, pagal Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyriaus rekomendacijas buvo atsisakyta plataus masto viešinimo ir teisinių paslaugų teikimo. Tai leido valstybinių miškų sistemoje sutaupyti nemažą pinigų sumą.

Daug diskusijų tebekelia Generalinės miškų urėdijos diegiama Integruota miškų ūkio veiklos apskaitos informacinė sistema (IMŪVIS). Priminsime, kad sprendimas diegti sistemą, apimančią „Miško skaitą“ ir vieningą buhalterinę programą, priimtas Miškų ūkio informacinių sistemų vystymo ir diegimo nuolatinės komisijos, kurioje dirbo visų suinteresuotų miškų žinybų atstovai, dar 2007 m. pabaigoje. Nuo metų pradžios aplinkos ministro įsakymu miškų urėdijų naudojamuose tarnybiniuose automobiliuose įdiegtos navigacinės sistemos. Nors miškininkų bendruomenė sutaria, kad būtina tobulinti valstybinių miškų sistemos darbą, glumina jos aktyvus priešinimasis naujovėms.

Miškų urėdų tarybos valdybos siūlymu Generalinė miškų urėdija birželio 1 dieną surengs posėdį, kuriame bus bendrai aptarti finansiniai, ekonominiai, socialiniai ir kiti rodikliai, nusakantys miškų urėdijų tolimesnes raidos tendencijas ir perspektyvas.

Aplinkos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri turės pateikti pasiūlymus valstybinių miškų valdymo tobulinimui. Generalinė miškų urėdija būtinai šiuos siūlymus aptars su miškininkais.

Kokie įstatymai bebūtų registruojami ir priimami Seime, Generalinė miškų urėdija kviečia miškininkų bendruomenę konstruktyviam darbui ypatingos svarbos valstybinių miškų bare.

GMU inf.