Vaidutė ŠUMKAUSKIENĖ
Socialinė pedagogė

Gėlė – Lietuvai ir darželiui

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Sodinome tulpes su tėveliais...

Artėjant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, kilo mintis šią puikią datą pasitikti bendra visos Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenės narių veikla, kuri apjungtų visus: mažus, didelius, tėvelius, pedagogus ir vadovus. Kilo idėja: sutelkti bendruomenę edukacinių aplinkų puoselėjimui ir pasitikti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį pasodinant 100 tulpių svogūnėlių. Jie simbolizuotų mūsų vienybę, darną, o pražydę tulpių žiedai džiugintų ne tik darželio, o ir Justiniškių mikrorajono gyventojus. Siekėme, kad edukacinės erdvės būtų daugiafunkcinės, skirtos aplinkos ir gyvenimo pažinimui, padėtų ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas, formuoti vertybines nuostatas. Gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkos zonose sudarėme sąlygas taikyti potyrių metodą, praktinių įgūdžių ugdymą.

Tulpes sodinome J raidės gėlynėlyje. J raidė įprasmina Justiniškių mikrorajono vardą, bendradarbiavimą su rajone esančiais socialiniais partneriais, seniūnija.

J raidėje dar slepiasi kelios svarbios reikšmės. Visiems, mažiems ir dideliems labai svarbus yra jausmų pasaulis, jausena. Todėl J raidė simbolizuoja, kad čia, šiame Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelyje-darželyje yra svarbus kiekvienas vaikas, svarbūs kiekvieno jausmai.

Raide J prasideda ir vienas gražiausių žmogaus gyvenimo tarpsnių. Tai – jaunystė. J raidė simbolizuoja ir vaikų judėjimą, kiekvieno asmens kaitą, ėjimą į priekį, tobulėjimą. Taip pat norėjome J raide įprasminti mūsų darželio direktorės Janinos Gaučienės ilgametį, begalinį indėlį į šio lopšelio-darželio kūrimą, puoselėjimą.

Tulpių svogūnėlius sodinome visi: maži ir dideli, tėveliai ir vaikučiai, auklėtojos ir vadovai. Smagu, kai savo rankomis gali pasodini gėlę – Lietuvai ir darželiui. Dabar visi kantriai laukiame pavasarinių tulpių žiedų.

Pavasarį puikiausiai gėlynas tiks gamtamoksliniam vaikų ugdymui. Vaikučiai galės stebėti pokyčius: kaip auga, kaip keičiasi jų sodinti tulpių svogūnėliai, kada pražysta, kas įtakoja… Galės stebėti spalvas, atspalvius… Skaičiuoti, piešti žiedus, uostyti, tyrinėti… Galės patys prižiūrėti, laistyti…

Akcijos tikslas – ekologinės savimonės ugdymas per praktinę veiklą.

Buvo išsikelti uždaviniai: bendruomenės telkimas bendrai veiklai; pilietiškumo ugdymas; vertybinių nuostatų formavimas; bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių stiprinimas; praktinių įgūdžių tobulinimas; žalios aplinkos sukūrimas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Vaikams aiškinta, kad jie yra šeimos nariai, darželio grupės nariai, viso darželio bendruomenės dalis, Justiniškių mikrorajono bendruomenės dalis ir Lietuvos Valstybės piliečiai. Gilintas žmogaus ir gamtos ryšio suvokimas. Atsakomybės už aplinką, gamtą svarba. Sudaryta galimybė vaikų praktinių įgūdžių tobulinimui ir gamtos stebėjimui bei tyrinėjimams.

Tikime, kad jaunieji darželinukai užaugs puikūs Lietuvos piliečiai, neabejingi gamtai.

Autorės archyvo nuotrauka