„Gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2023“

Edukacija gamtoje (Augusto Uktverio n.)

Kviečiame aktyviai dalyvauti XXIX nacionalinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje, kuri vyks 2023 m. balandžio 28-29 dienomis Trakuose

Konferenciją organizuoja: Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“ “, asocijuotas Lietuvos mokslininkų sąjungos, Lietuvos mokslo periodikos asociacijos, ESHS ir ICASE narys; http://www.gu.puslapiai.lt  E-mail: gu@gu.puslapiai.lt

Konferencijos partneriai: Trakų rajono savivaldybės administracija; Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija; Ekologinio švietimo centras (Vilnius), laikraštis gamtos draugams „Žaliasis pasaulis“.

Pagrindines XXIX konferencijos problemines sritys:

*STEAM ugdymas;

*Gamtamokslinio ugdymo inovacijos;

*Mokslinė tiriamoji veikla bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis ir technologinis raštingumas;

*Vizualizacija gamtamoksliniame ugdyme;

*IKT taikymas gamtamoksliniame ir technologiniame ugdyme;

*Gamtotyra pradinėje ir pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje;

*Gamtamokslinis išsilavinimas: kokybės aspektai;

*Gamtamokslinio ugdymo vadyba;

*Gamtamokslinis ugdymas XXI amžiuje: psichologiniai aspektai;

*Žmogaus ir gamtos santykiai kaip gamtamokslinio ugdymo objektas;

*Neformalus ir informalus gamtamokslinis ugdymas;

*Gamtamokslinio ugdymo ištekliai ir kt.

Visą informaciją Jus rasite aplankę konferencijos Interneto svetainę adresu: http://gu.puslapiai.lt/conference-29_lt

Registracijos anketą taip pat rasite adresu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqZewWgU02VEae7UBSVh-N_8aBPbGHgGgwC1RJWbqEZv7izQ/viewform

Konferencijoje kasmet dalyvauja mokslininkai, pedagogai praktikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairių užsienio šalių – Estijos, Latvijos ir kt.

Būsime dėkingi, jei perduosite šią informaciją kolegoms ir paskatinsite dalyvauti.

Pagarbiai

Organizacinio komiteto vardu: prof. dr. Vincentas LAMANAUSKAS