Lukas URBIETIS
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla, 4 b klasė (mokytoja Danutė Tamalovičienė)

Du draugai

Konkursui "Gamtos pasaka - 2016"

Kartą gyveno du draugai – zuikis ir ežiukas. Jie neturėjo, ką valgyti, todėl norėjo, kad iš dangaus prikristų daug maisto. Taip ir įvyko. Jie buvo labai laimingi…

Tačiau… Zuikis su ežiu nutarė susikviesti draugus. Beeidami sutiko lapę, kuri norėjo suėsti zuikį. Ežiukas, nieko nelaukdamas, tik strykt su visais aštriais spygliukais lapei ant nosies.

Lapė išsigando ir pabėgo – du draugai taip linksmai juokėsi, kad ežiukas net įkrito į duobę.

Zuikis galvojo, galvojo, kaip išgelbėti draugą ir sumanė iškasti urvą. Jis kasė kasė, kol prisikasė iki ežiuko. Taip ir išlipo iš duobės…