Edita BRAZAUSKIENĖ, Ina DOLGOVAITĖ, Kristina JANKUVIENĖ
Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

„Daržovių paradas“

Renginio metu

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ sveikatos ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu. Gera sveikata savaime neateina. Tam reikia valios, pastangų, tėvų ir pedagogų rūpesčio bei kruopštaus, sistemingo ir nuoseklaus darbo. Vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ugdome per įvairias veiklas (edukacinę, pažintinę, socialinę, fizinę, projektinę, meninę). Taikome įvairias veiklos organizavimo formas, ieškome naujų idėjų, kad veikla vaikams būtų įdomi, lydima juoko, išdaigų, suteiktų laimės, pasitikėjimo savimi pojūtį.

Įstaigoje nuo 2023-10-02 iki 2023-10-28 buvo vykdomas projektas, kurio metu buvo organizuojama tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, kūrybinių darbų paroda „Daržovių paradas“. Ją koordinuoja ir organizuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Brazauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramunė Šantarienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ingrida Kanapeckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vitalija Janušonienė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Daiva Šlekienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Dolgovaitė ir meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Jankuvienė. Parodoje dalyvavo 19 įstaigų iš 13 skirtingų miestų. Kūrybiniai darbai atlikti įvairia technika ir puošia įstaigą nuo spalio 10 d.  Parodos tikslas – skatinti vaikus domėtis daržovių nauda ir gausa, meninės raiškos priemonėmis perteikti daržovių įvairovę ir ugdyti vaikų norą pažinti, tyrinėti ir saugoti gyvąją gamtą.

Ta pačia tema buvo organizuojamas renginys „Daržovių paradas“. Renginio metu vaikai sužinojo, kuo rudenėlis turtingas, kuo jis išsiskiria iš kitų metų laikų, turtino žinias apie rudenį ir jo gėrybes. Pasidžiaugė rudens derliumi ir jo spalvomis. Svarbiausia, jog tai padarė visi drauge, nes renginio vedėjau buvo: Rudenėlis (mokytoja Ingrida), Agurkas (mokytoja Ramunė), Morka (mokytoja Vitalija), Kopūstas (mokytoja Daiva), Moliūgas (mokytoja Ina), Kiškis (mokytoja Kristina), Varna (mokytoja Edita).

Skambant G. Staniulienės muzikiniui kūriniui ,,Rudenėlis atšuoliuoja“ atkeliavo rudenėlis, kuris pilnoje pintinėje atnešė rudeninių gėrybių. Pavaišino ir „kiškutį skeltalūpį“.

Daržovės triukšmingai atkeliavo skambant muzikiniui kūriniui „Daržovių maršas“.  Kartu su savimi atsinešė gerą nuotaiką, kuria užkrėtė visą įstaigos bendruomenę. Daržovės su išraiškingais kostiumais prisistatė, pasisakė kuo ji yra ypatinga, ir kodėl reikia ją valgyti. Renginyje taip pat dalyvavo ir „varna“, kuri linksminosi kartu su vaikais. Renginio metu vaikai žaidė įvairius žaidimus, smagiai šoko ir dainavo, dalijosi žiniomis apie rudenį.

Autorių archyvo nuotrauka