Giedrė BUDVYTIENĖ
LR aplinkos ministerija

Daniška atliekų tvarkymo sistema – Lietuvoje

Atliekų rūšiavimas pagal danišką sistemą

Lietuvoje diegiama Danijoje ir Švedijoje veikianti bei šiuo metu didelio Europos Komisijos susidomėjimo sulaukianti atliekų rūšiavimo sistema. Esminis jos principas – tuo pačiu simboliu (piktograma) ženklinama ir pakuotė, ir konteineris, į kurį pakuotė turi būti metama rūšiuojant. Mūsų šaliai patvirtintos 32 piktogramos.

Aplinkos ministerija kviečia gyventojus, regioninius atliekų tvarkymo centrus, savivaldybes, taip pat gamintojus ir importuotojus prisidėti prie šios tarpregioninės ir tarpvalstybinės iniciatyvos.

„Idėją vienodai ženklinti vienos rūšies atliekų surinkimo vietas vertiname ypač teigiamai. Taip būtų užtikrinama, kad į kitą miestą, regioną ar net valstybę nuvykę gyventojai matys tuos pačius jau žinomus ženklus, taigi rūšiavimas palengvės, o tikimybė, kad jie vykdys savo pareigą rūšiuoti, padidės. Tad visų ar bent didžiumos rajonų, regionų įsitraukimas šio projekto sėkmei – ypatingai svarbus“, – sako Saulė Deveikytė, Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyresnioji patarėja.

Tomos Buivydaitės, projektą įgyvendinančios VšĮ „Mes Darom“ vadovės žodžiais, daniška atliekų ženklinimo, rūšiavimo sistema veikia savanoriško įsitraukimo principu, todėl informacijos prieinamumas ir sąmoningas, gera valia grįstas visų atliekų rūšiavimo grandžių įsitraukimas į procesą – itin svarbu.

Daniška atliekų rūšiavimo sistema yra itin patraukli dėl savo paprastumo ir intuityvumo. Kiekvieną piktogramą sudaro 3 atpažįstamumą sukuriantys elementai: spalva, simbolis ir žodžiais įvardyta atliekų kategorija. Atradus tokią piktogramą ant pakuotės, gyventojui beliks įmesti ją į identiška piktograma pažymėtą konteinerį, – tarsi vaikiškoje dėlionėje.

Lietuvai parengtoje piktogramų sistemoje iš viso yra 12 kategorijų: Žaliosios atliekos, Maisto atliekos, Pakartotinis panaudojimas, Tekstilė, Popierius ir kartonas, Stiklas, Metalas, Statybinės medžiagos, Pavojingos atliekos, Elektronikos atliekos, Plastikas ir Kombinuota pakuotė.

Sukurta ir su daniška rūšiavimo sistema supažindinanti informacinė svetainė www.atliekuzenklinimas.lt. Iš jos galima nemokamai parsisiųsti piktogramas bei sistemos naudojimo instrukcijas, skirtas gyventojams, atliekų tvarkymo sektoriuje veikiančioms įmonėms, valstybinėms institucijoms, verslui.

Esant poreikiui, Lietuvai skirtų piktogramų sistema gali būti toliau vystoma ir plečiama, mat baziniame jos variante yra 90 piktogramų.

Nors daniškos sistemos tikslas – globalumas bei orientavimasis į tvarią žiedinę ekonomiką, visgi pirmasis Lietuvai tenkantis iššūkis – įveikti vietines ribas, pavyzdžiui, skirtinguose šalies rajonuose nustatytas vis kitokias rūšiavimo taisykles.

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro stambiagabaričių ir žaliųjų atliekų aikštelės, kurių Vilniaus regione yra 18, bus pirmosios naujosios sistemos naudotojos – piktogramos jau yra gaminamos bei artimiausiu metu bus pritvirtintos prie atliekas surinkti skirtų konteinerių.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, kuris yra projekto iniciatorius ir kuratorius, atkreipia dėmesį tiek į globalius atliekų ženklinimo sistemos tikslus, tiek ir į viešojo bei privataus sektoriaus bendradarbiavimo būtinybę. Sistema visu 100 procentų funkcionuos tik tada, kai ir gamintojai bei pardavėjai jomis pradės ženklinti savo gaminių ir prekių pakuotes.

Danijoje jau 2020-aisiais piktogramų sistema buvo įdiegta 91 savivaldybėje iš 98, todėl paskelbta nacionaline. Galimybę įsidiegti danišką atliekų ženklinimo sistemą tiria ne tik Europos šalys – pereidamos prie žiedinės ekonomikos, šia sistema susidomėjo Brazilija, Kinija.

AM archyvo iliustracija