Juozas ŽITKAUSKAS

Beveik nostalgiškas prisiminimas apie kalnus

Eilėraščiai

…o sakai, Lietuvoj kalnų nebėra…

guli Vilnius prisnūdusiam klony

tolumose jį rėžia miškų lyguma

ant kalvų ir kalnų lygiai medžiai sustoję…

…o sakyta, kad medžiai skirtingi visi…

netiesa! jie kaip didelis kalnas užstoja

horizontus. už jų ten toliau sau galvoja

nemenčinės, mickūnai, naujoji vilnia

…o atrodė nusišneka žmonės…

mėlynieji miškai kaip kalnai

nesvarbu ar Australijos toliai, ar tik Vilniaus takai

veda akį ganytis ir groja

žalias žiogas užstrigęs sapnuos

…o sakei, tau nuobodus šis gelsvas rytojus…

*

Grigiškės popierium kvepia

nuo smilkstančio

mirštančio medžio

besireinkarnuojančiomis knygomis

su savo karma

einančiomis per puslapius

eilėraščio širdį

per galvą

jusles

Grigiškėse

popierium kvepia

nuo medžių viršūnių

lig perskaitytų knygų

popieriniais aktais

pasmerktų

į užpakalį pakliūti

*

Miško gyvenimas

Nuo ažarėlio nuo ažarėlio

kvajelės svyra

an pusrytėlio an pusrytėlio

motułė šaukia

žalios kvajełės žalion viršūnełėn

sau miegc sapnelį ruda voverėłė

pro riešutėlį saulukė jau teka

ir voverėlai labukų siuncia

kelkis širdela – rytas dzienoja

budzyk šaimynų naujai dzienelai

krinta rasėłė nuo apacinių

žalių šakelių pacių pirmucinių

va ir lapułė zuikucį veja

marga šarkėłė vaikus jau skaito

tu voveraite, ruda mergaite,

užsimiegojai išsimiegojai

rink riešutaicius rudon kašałėn

nunešk vaikeliam po žaliom šyčkom

pauliavokit – drabykit miškų

drabykit miškų – gyvybį šaukit

2014-07-14

*

Varna, zylė, žvirblis, balandis

(Iš rašomos knygos „Veidų kolekcija“)

užskrido varna

aukščiausią verbos viršūnę

išsikėtojo – bando giedot

bet lietaus lašai ritasi per gomurį

užspaudžia kylančias natas –

bando krapštytis –

nepavyksta

lietus plauna juodą galvą

vėjas džiovina varnos veidą

kylantį balkonop

kur susirinkusi

žvirblių šeimyna

čirškauja paaugliškai

lesa miežių kruopas

šviežiai pabarstytas

kraipo maliukes galvukes:

tai į langą žvilgteri

tai pro balkono ertmę

žemę matuoja

gudrūs mandagūs

tie žvirbliai –

lesa nuo krašto

netrypia skanėstų

kaip kokie kryžiuočiai balandžiai

(šie – jokios kultūros neturi,

matyt, su varnomis mokėsi,

bet diplomus nusipirko

išėdų turguje)

smagiai pačirškauja padainuoja

nuo to smagumo

net zylės kraipo snapus  – – –

iš kur tai išmokta!

gražumas čia ne iš balos

iš dangaus iš dangaus

nuo debesėlio iš už debesėlio

liejasi giesmės pramaišiui

su suvirškintom kruopom

baltuoju batonu…

gražiausiai kaip barasi:

pešasi žvirbliai

gal taip peršasi vienas kitam

meiliai stukt stukt snapu į sapną

kuriame nugrimzdęs

paukščių karaliūnas

šimtų šimtmečius miega

pamiršo savo ganomuosius

pasileido ganomieji

kožnas su savo tvarka,

įstatymais, papročiais,

apeigom, dainom…

… kaip be jų!

aistringa meilė – liepsnojanti meilė

žiūri pro išretintą užuolaidą, galvoji

atrodo ir zylės pritaria

dažniausiai porele atskridusios

iškart prašviesėja ūkana

atsimuša į veidą

susimaišo

rausti

ir vėl nedorai

pagalvojai

apie vienalytę meilę

šįkart paukščių

žvirbliai su žvirbliais

zylės su zylėm

gąsdiniesi – gal užrūstinai

savo pasileidėlėmis mintimis

nekaltųjų sutvėrimų pasaulį…

štiš, kvaraba!

veju pasipūtusį balandį

šaukiantį antrąją pusę

savo burku burku

sumaišiusį tylų pokalbį

it supjaustytą mažomis riekelėmis

ir apipiltą

nežydėjusių miežių medumi

Degutė

gegutė nemėgsta šaligatvių,

nekenčia daugiaaukščių,

prisigrūdusių troleibusų,

o degutė myli namus,

gatves ir kiemus prie jų.

atskrenda prieg lango

ir kukuoja kukuoja…

o miške, sako, iš lizdų

savo vaikus išmėto…

eičiau ir prisirinkčiau

degulės vaikų.

parsineščiau namo,

pasisodinčiau į vazoną

ir klausyčiausi kada panorėjęs.

*

Tekėjimas, kiek žmonės nebegyvena…

pasiimk, Nerie,

dar vieną kitą

žmogaus gyvybę

nuo miesto gatvių

apsėstų krantinių

neatiduok šiapusiniam pasauliui

nusiskandink sau

supūdyk galvas

kad žuvys lengviau

smegenis susirinktų

savo bangom

nukirsk kojas rankas

kurios kirto butelio šukėm

tavo šonus

palikdami smaigalius

nuolat srovenančiame kūne

išlupk liežuvius

subadyk koseres

iš kurių krito spjūviai

ant tavo tįstančio veido

o saulėje spinduliuojančios akys

lipdėsi iščiulpta kramtomąja guma

pasiimk, Nerie,

kasmet tiek gyvybių

kiek reikia –

te maitina jos tavo gyviją

tave pačią –

visad tekančią

ta pačia kryptimi

per amžius

kiek žmonės

nebegyvena…

***

Vytauto Leščinsko nuotrauka

Juozas ŽITKAUSKAS