Šarūnas KUBILIUS
Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistas, geologas

Barsuko oloje apsigyveno šikšnosparniai

Barsuko oloje apsigyveno šikšnosparniai

Biržų regioninio parko specialistai, atvykę išmatuoti padidėjusios smegduobės, kuri atsivėrė 2017 metais ir buvo pavadinta Barsuko ola, nustebo pamatę, kad olos urvuose apsigyveno šikšnosparniai. 

Tam, kad išmatuotų smegduobės gylį, buvo pasinaudota ultragarso tolimačiu. Ir jis, matyt, pažadino oloje miegojusius gyvūnėlius.

Labai prašome lankytojų nesiartinti prie besiformuojančios įgriuvos! Tai pavojinga. Be to, trikdysite šikšnosparnius.

Smegduobė pavadinta barsuko vardu neatsitiktinai, nes specialistai pastebėjo, kad šis gyvūnas čia gyveno.

Barsuko ola patenka į Karajimiškio kraštovaizdžio draustinį ir į Europos sąjungos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000 Buveinių apsaugai svarbią teritoriją „Karajimiškio kaimo apylinkės“. Ši teritorija buvo įsteigta norint apsaugoti stepinių, aliuvinių pievų, karbonatinių uolienų atodangų bei vienintelės Lietuvoje olų buveines.

Šarūno Kubiliaus nuotrauka