Modesta BIELSKIENĖ
Žagarės regioninio parko direkcijos rekreacijos vadybininkė

Atsigręžiant į 1988-uosius

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Žagarės regioninio parko direkcijai padovanota istorinė trispalvė

Parko Žagarėje tvarkymas 1988 metais

„Kai būdavo sprendžiamas tautos likimas, žagariečiai nelikdavo nuošaly. 1988-ieji įeis į istoriją kaip ryškus laiko ženklas tarp to, kas buvo, kas yra ir kas bus ateityje. Pakėlęs tautinio atgimimo vėliavą, drąsiai ir viešai parodęs nepasitenkinimą okupacine valdžia, mokęs pasipriešinti pažeminimui ir melui, Lietuvos Sąjūdis galinga banga užliejo visus Lietuvos pakraštėlius, pasibeldė į kiekvieno širdį, pažadino dvasingumą ir pakvietė vienybėn.

Ryškius pėdsakus Lietuvos istorijoje paliko daug Žagarėje gimusių, augusių, gyvenusių ir dirbusių žmonių. 1988 metų rugsėjį žinomi respublikos mokslo, meno, kultūros veikėjai žagariečiai (…) pakvietė visus respublikos tėviškėnus atsiremti į savąją žemę. Rugsėjo 12-17 dienomis čia vyko Vidurio Lietuvos architektų ir apželdinimo specialistų seminaras ir talka Žagarės parke“, – rašoma knygoje „Žagarė“

Parko tvarkymo darbams vadovavo žymus parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas ir kraštotvarkos specialistas Steponas Maciulevičius. Tvarkymo talkose aktyviai dalyvavo ne tik vietiniai žagariečiai, o ir susirinkę iš visos Lietuvos.

Kaip rašoma knygoje „Žagarė“, „užbaigus darbus, įvyko žagariečių susitikimas ir atsisveikinimas su atvykusiais talkininkais. Jie drauge su vietiniais žmonėmis atnaujino parko grožį ir dovanojo šviesią ir naują mintį ne tik apie gamtos, bet ir apie visos tautos atgimimą“. Kaip 1988 m. rugsėjo 29 d. laikraštyje „Tarybinis balsas“ rašė mokytoja Romualda Vaitkienė, „dėl tokių dienų verta gyventi. Laukti jų ilgai ir kantriai. Kad ir toliau mokėtume saugoti, gražinti… Kad gegutės giesmė nebūtų vieniša senose ievose, kad jai, kaip ir lakštingalai, pritartų žmogus“.

Seminaro uždarymo metu, 1988 m. rugsėjo 17 d., prie Žagarės dvaro rūmų pirmą kartą po penkiasdešimties metų Žagarėje suplevėsavo tautinė trispalvė, „o skambiausi balsai pradėjo V. Kudirkos Tautinę giesmę ir kitus lietuvių širdžiai brangius posmus“.

1988 m. rugsėjo 17 d. laikoma žagariečių tautinio ir dvasinio atgimimo pradžia, nes po susitikimo su seminaro dalyviais tą dieną buvo įkurta Lietuvos sąjūdžio Žagarės iniciatyvinė grupė.

Žagarės regioninio parko direkcija, įgyvendindama vieną iš savo veiklos tikslų – organizuoti kultūros, gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio apsaugą, sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose vietose, yra įgyvendinusi 68 projektus, kurių vertė daugiau nei 4 mln. Eur.

2013 m. parengtas ir Žagarės dvaro parko tvarkymo projektas, o parko tvarkymo darbus tikimąsi pradėti dar šiemet.

Dėkojame Joniškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiajai paveldosaugos ir reklamos specialistei Reginai Leknickienei už 2018 m. sausio 31 d. vykusio informacinio pasitarimo (dėl 2018-ųjų – Europos kultūros paveldo metų ir Europos paveldo dienų renginių organizavimo Joniškio rajone) metu Žagarės regioninio parko direkcijai padovanotą 1988 m. namų sąlygomis iš turimų medžiagų pasiūtą Lietuvos vėliavą, kuri 1988 m. rugsėjo 17 d. plevėsavo prie Žagarės dvaro rūmų.

 

Autorės archyvo nuotrauka