Sandra RIMKIENĖ
VĮ Valstybinių miškų urėdija

Atkuriama Jaunųjų miško bičiulių veikla

Juos globoti imasi Valstybinių miškų urėdija

Pasirašant trišalę sutartį dėl JMB veiklos (iš kairės): Valdas KAUBRĖ, Vidmantas VERBYLA ir Kęstutis MAŽEIKA (VMU archyvo nuotrauka)

2020-10-07 Aplinkos ministerijoje aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė ir Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Vidmantas Verbyla pasirašė trišalę sutartį, kuria atkuriama Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veikla.

Pasak aplinkos ministro K. Mažeikos, ši sutartis padės atgaivinti ir suaktyvinti Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklą, kuri labai svarbi skatinant vaikus mylėti mišką, supažindinant su miškininko profesija. „Turime užsiauginti gerą, gamtą mylinčią ir tausojančią miškininkų pamainą“, – sako ministras K. Mažeika.

„Ši diena ypatinga visiems mūsų miškininkams, kadangi darbas su jaunaisiais miško bičiuliais visuomet buvo neatsiejama miškininkų darbo dalis. Urėdijos miškininkai daugelį metų globojo moksleivius, kuriuos vienija meilė gamtai, kuriems įdomi miškininko profesija ir ugdė sąmoningą bei smalsią miško mylėtojų kartą. Džiaugiuosi, kad Jaunųjų miško bičiulių veiklą galėsime atgaivinti, tuo atkurdami ir ilgametes sambūrio tradicijas bei sukurdami naujų veiklų jauniesiems miškininkams“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Valstybinių miškų urėdija atnaujins Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklą, užsiims jos koordinavimu, vykdys švietėjišką veiklą apie miškus, organizuos renginius, stovyklas, žygius, paskaitas bei konkursus, sukurs Jaunųjų miško bičiulių internetinę svetainę, aktyvins komunikaciją per socialinius tinklus.

Pasak V. Kaubrės, nors Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių miškininkai dar bendradarbiavo su pavienėmis mokyklomis ir aktyviais jaunaisiais miško bičiuliais – nuo šiol Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veikla bus atkuriama visoje Lietuvoje, į ją bus kviečiami prisijungti nauji nariai.

„Mūsų miškininkai – savo srities profesionalai – turi daug žinių ir nori jomis pasidalinti su neabejingais miškui moksleiviais, papasakoti apie savo darbą miškuose ir kokį kelią reikia nueiti, kad nuo sėklos užaugintum medelį. Iki šiol tradiciniai Valstybinių miškų urėdijos renginiai – Nacionalinis miškasodis ir inkilų kėlimo šventė – sutraukia daug moksleivių, kurie aktyviai juose dalyvauja“, – sakė V. Kaubrė.

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas V. Verbyla teigė, kad žmogui būti gamtos apsuptyje vis dar natūraliau nei mieste, nes kaip rūšis daugybę amžių vystėsi gamtoje. Žmogaus atitolimas nuo gamtos – tai tik kelių pastarųjų amžių reiškinys, ir gamtoje mes jaučiamės kur kas natūraliau negu mieste. Miškas – ne vien gražiausia gamtos apraiška, bet ir gyvybės šaltinis, poilsio ir atgaivos vieta.

„Pastaraisiais metais, dirbant Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, teko bendrauti su daugeliu vidurinių mokyklų moksleivių, kurie žavisi girininko, eigulio darbu, miškininko profesija, domisi miškų apsauga, atkūrimu, pažangaus ūkininkavimo metodais, gamtos vertybių išsaugojimu. Tad kiekvieno miškininko pareiga padėti jaunimui įminti miško paslaptis, suvokti jame vykstančius procesus. Vaikystėje gimusi meilė gamtai, miškui išlieka visą gyvenimą, todėl jaunųjų miško bičiulių veiklos atgaivinimas – svarus indėlis į mūsų šalies miškų klestėjimą ateityje. Labai džiaugiuosi, kad kartu su LR Aplinkos ministerija, Valstybinių miškų urėdija pasirašome bendradarbiavimo dėl jaunųjų miško bičiulių veiklos sutartį“, – sakė V. Verbyla.

Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklos koordinavimas, kol vyko urėdijų reforma, laikinai buvo perduotas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai.

Jaunųjų miško bičiulių sambūrio užuomazgos siekia dar pokario laikus, kuomet miškininkai moksleivius kviesdavo į talkas. 1975 m. prasidėjo organizuota, metodiškai vadovaujama mokyklinių girininkijų veikla. Joje aktyviai dalyvavo jaunieji miškininkai. 1989 m. pradėjus švietimo sistemos reformą, ministerijų reorganizaciją, iš ministerijų pasitraukus mokyklinių girininkijų veiklos organizatoriams, nutrūko mokyklinių girininkijų darbo koordinavimas. 1992 m. Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavime buvo pasiūlyta atgaivinti šią veiklą ir jaunuosius miškininkus vadinti jaunaisiais miško bičiuliais (JMB). Kiekvienoje VĮ miškų urėdijoje JMB būrelių veiklą koordinavo paskirtas urėdijos darbuotojas – veiklos koordinatorius.

NUO „ŽALIOJO PASAULIO“ REDAKCIJOS. „Žaliasis pasaulis“, leidžiamas jau 31-uosius metus, nuo pat pradžios (atkūrus Nepriklausomą Lietuvą) buvo šalies jaunųjų miško bičiulių draugas. Ir tada, kai jaunųjų miško bičiulių būrelių Lietuvoje buvo per 400 (!), ir tada, kai šių būreliu (2019-ais gyvybingų) šalyje teliko apie 10 (!). Miškų valdymo reforma, kaip netikęs grybautojas, išspardė (kaip taip galima!) girioje daug grybų (tikusių ir netikusių), tačiau esminis niuksas atiteko ir jauniesiems miškininkų draugams – jauniesiems miško bičiuliams. Visuomenėje valdžiai (o ir įvairiems „laikininkams“, kaipo šunėkams) niekinant miškininką (netgi – kaip profesiją), jaunieji miško bičiuliai suskubo slėpti savo švarkelius, kepuraites, kurios, girdi, visuomenėje tik pašiepiamos. Kai vyksta toks procesas, suprantama, mažėja tų, kurie norėtų studijuoti ir miškininkystės mokslus. Liūdna, jog reformos metu buvo svaidomasi įvairiaisiais kaltinimais (sveriamais ar suvis beoriais, t. y. neoriais), o šioji lazda juk turi du galus…

Kaip bebuvę, tačiau „Žaliasis pasaulis“ visada buvo ir bus jaunųjų miško bičiulių draugu, gal ir net tada, kai į tokią draugystę ir nebus kažkieno iš viršūnėlių kviečiamas. Jei kažkam kažkas buvo „urodais“, mes su peštukais nedraugausime, tačiau niekada daugiau to žodžio neatgręžkite, valdžios kuokas pasigriebę dėdės ir dėdienės, prieš gamtą ir mišką siekiančius pažinti vaikus. Gaila, jog ministraujančiam (t. y. tautai tarnaujančiam) ponui tai tapo suvokiama jau tik prieš rinkimus…