Nika PUTEIKIENĖ
Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja

Atidarytas Delfinų terapijos centras

Tarptautinė konferencija apie gyvūnų terapiją

Ką patars delfinas?..

Baigiamame rekonstruoti Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume tarptautine moksline konferencija „Nematomos gamtos galios“ apie gyvūnų terapiją atidarytas Delfinų terapijos centras. Gegužės 14-15 dienomis įvairių šalių specialistai (tiek mokslininkai, tiek praktikai) čia dalinosi gerąja gyvūnų terapijos patirtimi. Šis renginys – tai dalis 2013 metais prasidėjusio tarptautinio projekto PAT (Pet Assisted Therapy: Learning with them, liet. – Gyvūnų terapija: Mokymasis kartu), finansuojamo Švietimo mainų paramos fondo pagal Europos komisijos Grundtvig mokymosi partnerystės programą.

Per kelerius projekto veiklos metus Lietuvos jūrų muziejaus specialistai lankėsi daugelyje užsienio partnerių šalių. Pasak Delfinų terapijos skyriaus vadovės dr. Brigitos Kreivinienės, gyvūnų terapijos tema tampa vis aktualesnė ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje, kyla vis daugiau diskusijų šiuo klausimu. Konferencijos aktualumą dar kartą patvirtino sulauktas dalyvių susidomėjimas. Pirmoje Lietuvoje tokio pobūdžio mokslinėje konferencijoje dalyvavo daugiau nei 70 specialistų iš Lietuvos ir 7 užsienio valstybių partnerių.

… Pirmąją konferencijos dieną vyko praktiniai mokymai, veiklų aptarimai ir diskusijos. Kitą dieną ilgamete patirtimi panaudojant įvairius gyvūnus terapijai dalinosi ir pranešimus skaitė delfinų, žirgų, šunų ir net asilų terapijos specialistai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos, Lenkijos, Estijos, Ispanijos, Vengrijos ir Italijos.

Kaip teigia dr. Brigita Kreivinienė, Lietuvos jūrų muziejaus specialistams, kuriantiems unikalų Delfinų terapijos centrą, itin įdomi kitų šalių patirtis. Nors tarptautinis, plačiu gyvūnų terapijos spektru išsiskiriantis, projektas PAT šią vasarą turėtų pasibaigti, Lietuvos jūrų muziejaus specialistų dar laukia kelionė į Ispaniją, kur bus plačiau susipažinta su kaniterapijos (šunų terapija) įtaką kalbos vystymui.

Pagrindinis konferencijos, skirtos gyvūnų terapijos temai, organizatorius – Lietuvos jūrų muziejus bei partneriai – Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedra ir Talino universiteto Edukacinių mokslų institutas. Tikimasi, kad ši konferencija taps gaire, aiškiai nužyminčią tolesnes Delfinų terapijos centro mokslinių tyrimų kryptis.

Alfonso Mažūno nuotrauka