Asta STARTIENĖ
Būrelio „Pelėdžiukai“ vadovė

Ar sotus, skrajūne?

Pagalba paukšteliams – žmonių padorumo ugdymas...

Paukštelių globotojų sambūryje...

Kaip ir kiekvienais metais Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokiniai žiemą atskuba į pagalbą paukšteliams.  Prie mokyklos pakabinome keturias lesyklas. Gamtosauginio būrelio „Pelėdžiukai“ nariai prižiūri, kad jose netrūktų lesalo. Kuršėnų kolektyviniuose soduose ,,Šaltinėlis“, kai tik užsninga ir pašąla, lesiname antis. Šiais metais kartu su antimis žiemoja ir kažkoks kitas paukštis, panašus į vištelę. Beveik juodas, tik uodegos pakraščiuose švietė baltos plunksnos. Tačiau jis nuo ančių būrio laikosi atokiau, slepiasi nudžiūvusiose aukštose žolėse ir greitai iš vienos vietos perbėga į kitą. Bandėme nufotografuoti, bet ,,pagauti“ iš arti nepavyko.

Gerai, kad ši žiema negili ir nešalta. Kai oras atšyla, tai ir paukščių lesyklose sumažėja. Į lesyklas atskrenda zylės, kėkštai, žvirbliai. Iš lesyklų vėjo išbarstytą lesalą surenka balandžiai, juodvarniai. Paukščius lesiname saulėgrąžomis, grūdais, kruopomis. Greičiausiai paukščiai išrenka saulėgrąžas. Kad nepritrūktume lesalo, mums į pagalbą atskubėjo mokyklos mokinių taryba. Paskatinti mokyklos pavaduotojos Daivos Daujotienės, organizavo akciją „Prašome pagalbos“. Dvi dienas savanoriai priiminėjo dovanas paukšteliams. Kiekvienas, atnešęs lesalo, pasirašė akcijos lape. Aktyviausi  paukštelių draugai buvo 1b klasės mokiniai. Paukštelių vardu dėkojame akcijos sumanytojams ir visai mokyklos bendruomenei.

Autorės nuotrauka