Janina DAUKIENĖ
Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Pelkinukai“ vadovė

Akcijos vyksta, teršėjai teršia…

Kupiškio miškų urėdijos urėdas Dainius Stonkus, Kupiškio girininkijos girininkas Arvidas Bakanas su talkininkais

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Pelkinukai“ nariai po pamokų susitiko su Kupiškio girininkijos girininku Arvidu Bakanu ir išskubėjo švarinti Butkūnų girelės. Diena žadėjo gerą orą, o nusiteikimas padirbėti pranašavo gerus rezultatus.

Vos tik atvykę į mišką talkininkai pasidalino į dvi grupeles ir švarino kelio pakraščius. Surinkome pilną priekabą atliekų. Daugiausiai netvarkos radome girelės pakraštyje ir poilsio aikštelėje. Liūdna, kad žmonės buitines atliekas tebeverčia miške. Tikime, kad atsiradus taromatams, miške sumažės butelių ir pakuočių.

Į darbo pabaigą prie talkininkų prisijungė Kupiškio miškų urėdijos miškų urėdas Dainius Stonkus. Už gerą darbą pagyrė miško bičiulius ir nusifotografavo bendrai nuotraukai.

Autorės nuotrauka